Cartref

Amdanom ni

Cwmni sy'n cynhyrchu ac yn dosbarthu rhaglenni yn rhyngwladol yw Grŵp Tinopolis.  Yn y DU mae'n un o'r cyflenwyr teledu annibynnol mwyaf i'r prif ddarlledwyr.  Rydym yn gweithio ym mhob maes - ffeithiol, adloniant, chwaraeon, drama a'r cyfryngau digidol.  Caiff ein rhaglenni eu gweld ar draws y byd, a thrwy ein cwmnïau dosbarthu mae gennym bresenoldeb pwysig yn y farchnad gyfryngau fyd-eang.  Yn yr UDA, rydym yn cynhyrchu rhaglenni teledu i bob un o'r prif rwydweithiau.

Daw rhai o'r enwau uchaf eu parch yn y sector cynhyrchu teledu ynghyd drwy'r Grŵp.  Mentorn Media yw cynhyrchydd ffeithiol mwyaf profiadol y DU.  Sunset + Vine yw'r cynhyrchydd chwaraeon annibynnol mwyaf blaenllaw.  Enillodd Daybreak wobrau lu am eu dramâu ac mae gan Pioneer Productions enw da dros y byd am raglenni ffeithiol arbenigol sy'n torri tir newydd.  Tinopolis Cymru/Wales yw cwmni teledu annibynnol rhanbarthol mwyaf y DU.  Yn yr Unol Daleithiau, mae A.Smith and Co. yn arwain y farchnad mewn adloniant ffeithiol ac mae BASE Productions yn gwneud rhaglenni ffeithiol ac adloniant ffeithiol sy'n arloesi yn y maes.

Mae'r Grŵp wedi buddsoddi'n drwm yn y cyfryngau newydd.  Gallwn gynnig cefnogaeth rhaglenni aml-blatfform, yn ogystal ag adnoddau digidol i'r sectorau corfforaethol ac addysg.Mwy gan y grŵp

Free Speech

Free Speech

Rhaglen materion cyfoes ryngweithiol newydd Mentorn i bobl ifanc ar BBC Three. Jake Humphrey sy’n cyflwyno Free Speech yn fyw o leoliadau o bob cwr o’r DU bob wythnos. Gallwch ddisgwyl trafodaethau tanllyd, gallwch gymryd rhan yn syth drwy gyfryngau cymdeithasol, a rhoddir sylw i’r pynciau sy’n bwysig.
Kitchen Nightmares USA

Kitchen Nightmares USA

Y bedwaredd gyfres o sioe goginio heriol Gordon Ramsay, yn cael ei gwneud i Fox Networks a’i chynhyrchu gan A. Smith & Co. Ym mhob rhaglen mae’r cogydd di-flewyn-ar-dafod yn troi bwyty sydd mewn trafferthion ar ei ben. Ynghanol y dagrau a’r poeni cawn gipolwg ar realiti bywyd yn y diwydiant bwyd.
Grand National 2012

Grand National 2012

Unwaith eto cafwyd darlledu llawn gan Sunset + Vine i’r BBC o ras ffos a pherth enwocaf y byd. Fel y disgwyliech gyda digwyddiad mor fawr, roedd S+V ym mhob twll a chornel. 52 o gamerâu i gyd ar hyd cwrs Aintree fel nad oedd y gynulleidfa fyd-eang yn methu’r un eiliad.