Tinopolis Wales is the UK’s largest producer of Welsh language programming with 400 hours being produced each year, ranging from live magazine shows to sport and award winning documentaries.

Heno (Tonight) is a primetime live event-led magazine show and has been the backbone of S4C’s schedule for well over 25 years. Live Monday to Friday at 7pm every week of the year, it has long established itself as one of the most popular and loved shows on the channel. In addition, Tinopolis Wales produces live afternoon magazine show Prynhawn Da, which is broadcast weekdays at 2pm.

Sport productions include rallying and motorsports series Ralio and S4C’s daily live and highlights coverage of the Tour de France.

Obs doc Loris Mansel Davies following the lives of the drivers and staff at the road haulage business, and Ar y Bysus – an often hilarious look at three family-run bus companies also in West Wales are two of S4C’s most popular shows, along with Pobl a’u Gerddi, a look at some of the most beautiful and sometimes quirky small personal gardens in Wales.

The company’s award-winning documentaries include Dwy Wraig Lloyd George, about the two wives of the Welsh former Prime Minister, Streic y Glowyr with Adam Price, a series about the history and effects of the miners’ strike 25 years on, as well as Senghenydd, a documentary on Europe’s biggest mining disaster.

 

Saif Canolfan Tinopolis Cymru yng nghanol tref Llanelli, ac oddi yma darlledir Heno a Prynhawn Da, dwy o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C. Mae Heno yn raglen gylchgrawn nosweithiol fyw sy’n edrych ar ddigwyddiadau’r dydd yng Nghymru ac yn asgwrn cefn amserlen S4C ers dros chwarter canrif. Darlledir o leiaf un rhaglen y mis hefyd o ganolfan Tinopolis yn Galeri Caernarfon. Darlledir y rhaglen gylchgrawn fyw boblogaidd Prynhawn Da bob prynhawn am ddau o’r gloch.

Mae ein cynhyrchiadau chwaraeon yn cynnwys Ralio sy’n dilyn hynt  a helynt pencampwriaeth rali’r byd a rhaglenni’r Tour de France, yn dilyn y ras yn fyw bob prynhawn ar S4C gydag uchafbwyntiau nosweithiol.

Mae ein dogfennau poblogaidd yn cynnwys Loris Mansel Davies yn dilyn bywyd bob dydd gyrrwyr a staff y cwmni, ac Ar Y Bysus, golwg ddifyr ar dri chwmni teuluol yng nghorllewin Cymru, yn ogystal a Pobl a’u Gerddi sy’n rhoi cipolwg i ni ar rai o’r gerddi bach preifat prydferthaf yng Nghymru.

Ymhlith ein llwyddiannau mwyaf derbyniwyd wobr nodedig Gwyn Alf Williams yn noson wobrwyo Bafta Cymru am y ddogfen Dwy Wraig Lloyd George gyda Ffion Hague a chyfres Streic y Glowyr gyda Adam Price.

Tinopolis Cymru website